Odkup terjatev

  1. Odkupujemo zapadle in nezapadle terjatve-račune.
  2. Postopek je preprost. Posredujete nam dokazilo o obstoju terjatve (račun).
  3. Preverimo boniteto dolžnika in izdelamo vso dokumentacijo.
  4. Višina provizije je odvisna od časa financiranja, bonitete upnika in dolžnika, višine terjatve in trajanja poslovnega sodelovanja. Po podpisu vseh dokumentov vam izplačamo vašo terjatev, zmanjšano za provizijo.